NEWS
Home / 
會計界愛心同盟 X 會計專業發展基金 X 聖雅各福群會 「食物援助計劃」

期待已久的消費券終於到手啦!你哋用消費券買咗啲乜呢?消費之餘,有冇諗過去幫助基層人士呢?雖然消費券唔可以用作捐款,但我哋可以捐出慳落嚟的錢。受疫情影響,香港失業率及就業不足率仍然高企,不少基層的生計大受打擊,一日三餐都成問題。

 

會計界愛心同盟及會計專業發展基金今次聯同聖雅各福群會,推出「食物援助計劃」,為沒有接受任何政府食物援助、非綜援受助人,及最近三個月平均每月家庭入息低於家庭入息中位數75%的18歲或以上香港居民,提供食物包援助服務,紓緩受疫情衝擊而導致的經濟壓力,解決燃眉之急。

 

只需要捐出1/10的消費券金額,即HK$500,聖雅各福群會就會直接向食物供應商,以批發價購買6個新鮮肉類及蔬菜食物包,或3個乾貨食物包(6公斤米及罐頭),足夠為一個成人提供6至21天的伙食。

 

另外,明愛亦同樣舉辦消費券捐贈計劃,支援因疫情而影響家庭經濟狀況的基層人士,並協助未能於消費券計劃中受惠的社區小店。明愛會在現有服務使用者中,招募有需要的基層人士參與,按其家庭人數及籌集所得資金,提供特定的消費額,受惠者在社區小店消費後,可以憑收據向明愛取回款項。

 

正所謂施比受更有福,有能力幫人係好大的福氣,請大家踴躍捐款,為基層人士帶來希望。

 

會計界愛心同盟 X 會計專業發展基金 X 聖雅各福群會「食物援助計劃」

https://event.sjs.org.hk/aca_Event/

 

會計界愛心同盟 X 會計專業發展基金 X 明愛「消費券捐贈計劃」
(請在「捐贈人備註」一欄註明是「社區中心捐贈消費券計劃」)

https://www.caritas.org.hk/zh/e_donation